Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Frusna Fogningsdagar

Årets Fogningsdagar (12-13 april) lär visserligen bli lite kallare än i Karlskrona förra året, men ett studiebesök i LKAB:s gruva är värt det! [...]

EN ISO 9606-1 citerad i OJEU

EN ISO 9606-1:2017 är sedan 9 februari 2018 citerad i EU-kommissionens officiella tidskrift, OJEU för PED , och är därmed harmoniserad och kan utan förbehåll tillämpas under harmoniserad produktstandard för tryckbärande anordningar. Se citeringen . [...]

Tack kära Kollega!

När svetsning syns i media är det oftast i samband med dålig arbetsmiljö och arbetsplatsolyckor. Därför känns det extra roligt att läsa tidningen Kollegas artikel om Rinman Education och deras industriutbildning för nyanlända. [...]

Ett stort grattis till årets bästa!

Efter många fina motiveringar har juryn valt årets vinnare ut, och på Svetslärarmötet fick vi äntligen veta vilka de är. Det här är första gången som den här utmärkelsen delas ut, i tre olika klasser: årets IW-utbildare, årets svetslärare och årets IW-elev . [...]

And the nominees are ...

Efter fina motiveringar varför en speciell IW-elev, IW-skola och svetslärare ska få 2018 års stipendium har nu juryn tagit sitt beslut. [...]

Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Halverad avgift för små företag under 2017!

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se