Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Additiv tillverkning

Är additiv tillverkning färdigt för högvolymproduktion i industrin inom den närmaste framtiden och med rimlig ekonomisk intjäningsförmåga? Svaren på detta får du under detta endagarsseminarium.

Avgift är 2 000 kr plus moms per person för medlemmar i Lasergruppen, 2 500 kronor plus moms för övriga.

Fastställt program läggs ut på denna sida 30 dagar innan seminariet

 Preliminärt program:

08:30 – 09:00 Registrering och kaffe

09:00 – 09:10 Inledning av Ordförande Johnny K Larsson

09:10 – 09:35 Mikael Olsson, Trumpf

09:35 – 10:00 Fredrik Sikström, HV

10:00 – 10:15 Kafferast

10:15 – 10:40 Jan Frostevarg, LTU

10:40 – 11:05 Edvin Resebo, AMEXCI

11:05 – 11:30 Johnny K Larsson, Autokropolis

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 12:55 Peter Jonsson, GKN

12:55 – 13:20 Andreas Greichen, Siemens

13:20 – 13:45 Håkan Holmqvist, Lasertech

13:45 – 14:10 Bo Williamsson, AGA

14:10 – 14:30 Pasi Kangas, Sandvik

14:30 Besök 1,5 timme

Avslut med kaffe

Datum *
Multiple selection
Kontrollera att du har fyllt i alla oblikatoriska uppgifter markerade med röd asterisk. Om din anmälan ej är korrekt ifylld så går din anmälan ej fram. När anmälan är korrekt ifylld så får du en bekräftelse på din anmälan.

En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en arbetsgrupp inom Svetskommissionen.

Hitta oss på Facebook

Kontakt

Lasergruppen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 03