Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Laserdag II

Lasergruppen arrangerar Laserdag II den 4/10 i Trollhättan

Med vänlig hälsning

Per Westerhult

PDF

Senast ändrad av: Peter Norman
03 september 2018

 


En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en arbetsgrupp inom Svetskommissionen.

Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Lasergruppen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 03