Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Lasergruppens årsmöte, Laserdag I hos Alfa Laval AB i Lund

Tid Torsdagen den 30 mars 2017
Plats Alfa Laval AB i Lund

Inbjudan till Lasergruppens årsmöte och Laserdag I på Alfa Laval Lund AB i Lund

Tid: Torsdagen den 30 mars 2017, kl. 09:15 (kaffe och årsmötesförhandling)

Plats: Alfa Laval Lund AB, Rudeboksvägen 1, Lund

Värd för årsmöte och Laserdag I är Daniel Björkström, Alfa Laval Lund AB, tel. 046 289 16 35

Årsmötesförhandlingen startar kl. 09:40 och beräknas vara klart 10:20.
Agenda hittar du här.PDF

Laserdag I startar kl. 10:20 direkt efter årsmötesförhandlingen, se bifogat programPDF!

Vi tar ut ett självkostnadspris på 1 000 kronor plus moms per deltagare i Lasergruppen. Icke medlemmar betalar 1 500 kronor plus moms per person.

Anmäl dig genom att skicka följande svarsblankettPDF till per.westerhult@svets.se, senast den 15 mars 2017.

 

Väl mött den 30 mars!

Med vänlig hälsning

Per Westerhult

 

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
15 augusti 2017

 


En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en arbetsgrupp inom Svetskommissionen.

Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Lasergruppen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 03