Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Sonja di Gleria

Kommunikationsansvarig

Telefon: 08-120 304 04Sonjas arbetsområden

  • chefredaktör för tidningen Svetsen
  • redaktör för digitala kanaler samt
  • leder produktionen av verksamhetsberättelsen
  • ansvarar för och producerar det mesta av Svetskommissionens informationsmaterial

Ställ en fråga till Sonja:

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
25 juni 2019

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se