Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Nu börjar programmet ta form

Fogningsdagarna 2021 äger rum i Eskilstuna på Munktellmuseet och kommer att handla om svetsautomation, digitalisering och ny teknik. Konferensen är två dagar och dag två är i samarbete med SWIRA (Swedish Industrial Robot Association). Utställare kommer också att finnas på plats. Detta vill du inte missa! [...]

Industrins reformagenda

Den 25 november presenterades industrins reformagenda för att lyfta industrins framtid. Agendan innehåller 12 reformområden med konkreta förslag till politiska reformer. [...]

Yrkes-SM och WorldSkills inställda

Coronaviruset sprids med allt större kraft och fart denna höst något, som får konsekvenser för oss alla. Industriarbetsgivarna,Teknikföretagen och IF Metall har därför gemensamt beslutat att ställa in de uttagningstävlingar som planerats, de som är mest aktuella är svets och CNC. Även WordlSkills i Shanghai flyttas ett år framåt i tiden. [...]

Vill du se in i framtiden?

Nummer tre av Svetsen finns nu hos våra medlemmar och prenumeranter. Den här gången har vi tittat lite extra på andningskydd och arbetsmiljö. Temat är en spaning in i framtiden. [...]

Stålbyggnadsdagen 22 okotober

Stålbyggnadsinstitutet arrangerar Stålbyggnadsdagen 2020 online torsdagen den 22 oktober. [...]

Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Halverad avgift för små företag under 2019!

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se