Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kunskap är konkurrenskraft

Vår verksamhet går ut på att dela med oss av vår kunskap inom fogningsområdet, därför är Kunskapsbanken en viktig del av vår hemsida.

Mycket av den kunskapen har vi samlat här. Du hittar information om olika fogningsmetoder, hur du skapar en bra arbetsmiljö, hur du optimerar din svetsprocess och mycket annat. I Verktygslådan hittar du många olika dokument och kalkyler som vi lagt upp för att underlätta ditt dagliga arbete.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
29 maj 2020

 


Bli medlem

Att vara medlem i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Halverad avgift för små företag under 2019!

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se