Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Additiv tillverkning

14 mars 2019

Är additiv tillverkning färdigt för högvolymproduktion i industrin inom den närmaste framtiden och med rimlig ekonomisk intjäningsförmåga? Svaren på detta får du under detta endagarsseminarium.

Avgift är 2 000 kr plus moms per person för medlemmar i Lasergruppen, 2 500 kronor plus moms för övriga.

Plats: Sandviken, Sandvik Coromant, Coromantcenter

Agenda

08:30 Registrering och kaffe

09:00 Inledning av Lasergruppens ordförande Johnny K Larsson

09:10 Trumpf Industrial Additive Technologies and Quality Assurance of Metal AM parts (Julia Moll, Steffen Sickinger, Trumpf)

09:35 Additiv tillverkning av metaller – utmaningar i processövervakning och styrning (Fredrik Sikström, Högskolan Väst)

10:00 Kafferast

10:15 Implementation av AM i metall i norra Skandinavien (Jan Frostevarg, Luleå Tekniska Universitet)

10:40 Utmaningar vid laserbehandling av metalliska material. (Kim Färnlund, Amexci)

11:05 Framtida implementering av additiv tillverkning i bilindustrin, (Johnny K Larsson, Autokropolis Engineering)

11:30 Lunch

12:30 Projektverksamhet hos Rise IVF, Utveckling inom Al – projekt med uppkoppling och
digitalisering i samarbete med industripartners. (Seyed Hosseini, Rise IVF)

12:55 Industrialization and current field experience of additively manufactured gas turbine components (Pajazit Avdovic, Siemens Industrial Turbomachinery)

13:20 Aim for the impossible (Göran Elovsson, Aim)

13:45 Processgaser, kontrollerad atmosfär vid 3d-printing (Bo Williamsson, Aga Gas AB)

14:10 Additiv tillverkning på Sandvik – att välja bästa printmetod för olika material (Pasi Kangas, Sandvik)

14:30 Studiebesök AM-labbet hos Sandvik (ca 1,5 timme)

Avslut med kaffe

Inbjudan och agenda för utskrift.PDF

 

Presentationer

Datum * (obligatorisk)
Kontrollera att du har fyllt i alla oblikatoriska uppgifter markerade med röd asterisk. Om din anmälan ej är korrekt ifylld så går din anmälan ej fram. När anmälan är korrekt ifylld så får du en bekräftelse på din anmälan.

En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en arbetsgrupp inom Svetskommissionen.

Hitta oss på Facebook

Kontakt

Lasergruppen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 03