Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • Ny YH-utbildning, Specialist inom svetsautomation


  Vill du öka dina kunskaper inom svetsning och automatiserade svetsprocesser? Önskar du förvärva kompetens som är högt eftertraktad av företagen och arbeta inom en bransch där utvecklingen är i ständig förändring?
  Läs mer

 • Så ska vi undvika en ännu större arbetskraftsbrist


  Enligt Industriarbetsgivarna kommer industrin sammantaget att skapa 50 000 nya jobb i hela landet de närmaste åren. Parallellt pensioneras var fjärde medarbetare inom basindustrin under den kommande tioårsperioden medan gymnasieskolans industritekniska program utexaminerar mindre än hälften så många elever som industrin behöver rekrytera.Tillgången till industriteknisk kompetens bedöms minska med 40 procent till 2035. Kompetensförsörjningen måste lösas på alla nivåer.– Industriarbetsgivarna har identifierat sju förslag som kan göra skillnad för kompetensförsörjningen. Det handlar om att stärka yrkesprogrammens koppling till industrin såväl som fler utbildningsplatser och att underlätta för utländsk arbetskraft, säger Per Hidesten, Industriarbetsgivarna.
  Läs mer

 • Anmälan till IIW:s 77:e årsmöte på Rhodos är öppen


  IIW:s 77:e årsmöte äger rum 7-12 juli 2024 på Rhodos, Grekland.Det går redan nu att anmäla sig! Mycket mer information hittar du på mötets hemsida.
  Läs mer

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se