Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Gy25 och möjlighet till statsbidrag

Nya ämnesplanerna Gy25 för gymnasieskola och Komvux börjar gälla från och med 1 juli 2025. Därefter kommer alla elever få ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Elever som påbörjat sin utbildning innan dess läser enligt nuvarande Gy11 och får som tidigare kursbetyg.

Nya ämnesplanerna, Gy25, för gymnasieskola och Komvux börjar gälla från och med 1 juli 2025. Därefter kommer alla elever få ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Elever som påbörjat sin utbildning innan dess läser enligt nuvarande Gy11 och får som tidigare kursbetyg.

Ansökan om statsbidrag

Nu har Skolverket öppnat för att söka statsbidrag för omställningen. Ansökan ska ske mellan 1 mars och 2 april 2024 och vänder sig till huvudmän för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget får användas till kostnader för kompetensutveckling, informationsinsatser och handledning. Anslaget för 2024 är 60 miljoner. Ansökan hittar du på Skolverkets hemsida.

Bakgrund

Kursbetyg har funnits sedan 1994 och har fått utstå en del kritik. Kritiken har handlat om att ett ämne blir uppdelat i flera betygssatta kurser vilket bidrar till en fragmentering av kunskapsinnehållet och att eleven får flera kursbetyg i samma ämne. Ett tidigt misslyckande följer eleven till slutbetyget och speglar inte nödvändigtvis elevens kunskaper och förmågor i slutet av studierna. Kursbetygen har inneburit täta bedömningstillfällen och stress för både lärare och elever.

De nya ämnesplanerna innebär att ett ämne har en eller flera nivåer, där eleven får betyg i högsta avslutade nivå. Eleven får längre tid på sig innan det slutgiltiga betyget sätts. Läraren får bättre möjligheter att planera utbildningen långsiktigt och utifrån en helhetssyn.

Nyheter för svetsinriktningen

Svetsningens grunder

Svets Grund kommer att heta Svetsteknik och blir uppdelat i två nivåer på 100 poäng vardera. Eleven och läraren har gott om tid att gå igenom svetsningens grunder inklusive gassvetsning, skärning och lödning. Ämnet Svetsteknik kommer också passa bra för elever från andra program som vill prova på svetsning eftersom det kan byggas på med ytterligare en nivå.

Svetsmetoder

Kursnamnen Kälsvets, Stumsvets och Rörsvets kommer att försvinna men kursinnehållet kommer att rymmas i de nya ämnena Svetsmetod MMA, Svetsmetod MIG/MAG och Svetsmetod TIG. Varje nivå inom respektive svetsmetod kommer att bli 200 poäng. Motivering till detta är bland annat att en elev som har studerat till svetsare inom gymnasieskolan ska ha kunskaper i varje svetsmetod motsvarande minst 200 poäng. En arbetsgivare kan med trygghet veta att en elev med betyg i en svetsmetod har många timmar praktisk övning och bra grundläggande kunskaper. För lärare blir det en omställning i ”tänket” då tidigare Kälsvets 1 (100 poäng) och Kälsvets 2 (100 poäng) i exempelvis MMA nu kommer att motsvaras av Svetsmetod MMA nivå 1 (200 poäng). Det är samma innehåll men färre betygstillfällen. För de skolor som undervisar enligt IW-riktlinjen betyder detta att IW-diplom kan utfärdas efter nivå 1, 2 och 3.

Yrkesutgångar

Skolverkets rekommenderade yrkesutgångar för svetsare på industritekniska programmet kommer att vara snarlika. Det motiveras av att en elev som har utbildat sig till svetsare ska ha en viss grundnivå för att vara som bäst förberedd inför arbetslivet. Arbetsgivare vet vad eleven förväntas ha för kunskaper oavsett skola. Yrkesutgångarna kommer som tidigare att vara två: ”Svetsare” och ”Svetsare mot IW”. Den senare byter namn från ”Internationell svetsare”. Namnbytet motiveras av att många inte känner till utbildningsriktlinjen ”International Welder” – IW. Utbildningsriktlinjen innehåller minimikrav för svetsutbildning framtaget internationellt. Inte för att den utbildade svetsaren ska kunna arbeta utomlands, även om det naturligtvis är en möjlighet. Det handlar i första hand om en kvalitetssäkrad utbildning. Diplomen som utfärdas av Svetskommissionen till godkända elever kallas IW-diplom. Som tidigare är yrkesutgångarna rekommenderade och huvudmän kan anpassa till viss del efter regionala behov.

Redan nu kan du ta del av alla hittills beslutade ämnen på Skolverkets hemsida under ”Aktuell information om Gy25”. Ämnesplaner från Remiss 3 där bland annat Svetsmetod MMA, Svetsmetod MIG/MAG och Svetsmetod TIG finns med beräknas vara beslutade i mars 2024 liksom de nya programstrukturerna.

Har du frågor kring kompetensförsörjning så kan du ta kontakt med Elisabeth på kansliet.

 

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Öhman

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Text

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se