Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Så ska vi undvika en ännu större arbetskraftsbrist

Enligt Industriarbetsgivarna kommer industrin sammantaget att skapa 50 000 nya jobb i hela landet de närmaste åren. Parallellt pensioneras var fjärde medarbetare inom basindustrin under den kommande tioårsperioden medan gymnasieskolans industritekniska program utexaminerar mindre än hälften så många elever som industrin behöver rekrytera.

Tillgången till industriteknisk kompetens bedöms minska med 40 procent till 2035. Kompetensförsörjningen måste lösas på alla nivåer.

– Industriarbetsgivarna har identifierat sju förslag som kan göra skillnad för kompetensförsörjningen. Det handlar om att stärka yrkesprogrammens koppling till industrin såväl som fler utbildningsplatser och att underlätta för utländsk arbetskraft, säger Per Hidesten, Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarnas sju förslag:

  1. Dimensionera utbildningarna efter arbetsmarknadens behov 2. Stärk yrkesprogrammens koppling till industrin 3. Se över gymnasieskolans struktur 4. Ge fler tillgång till yrkesvux 5. Skapa fler platser på yrkeshögskolan 6. Vårda omställningsstudiestödet 7. Underlätta för kompetensförsörjning genom utländsk arbetskraft

Läs mer om Industriarbetsgivarna och kompetensfrågor

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se