Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Statsanslag beviljat för Svets BLÅ och Svets SVART

Svetskommissionens idoga arbete har i dagarna burit frukt i form av ett statsanslag som stödjer delar av vår utveckling av valideringarna Svets BLÅ och Svets SVART.

Det svenska systemet för validering av svetsare är indelat i fyra nivåer, vit, grön, blå och svart. I dagarna har Svetskommissionens idoga arbete lett fram till ett statsanslag som delfinansierar arbetet med Svets BLÅ och Svets SVART. Valideringssystemet är uppbyggt på, och korresponderar med, utbildningen internationell svetsare, IW.

Validering är en avgörande del av en kompetensanalys inför ubildningsinsatser och används av myndigheter, skolväsende och företag för utvärdering av aktuella åtgärder.
IW-godkännande är branschens krav på svetsutbildare i Sverige. Se även info angående skillnad mellan utbildad och prövad svetsare.

Figuren ovan illustrerar kopplingen till de olika nivåerna i utbildningsriktlinjen för IW samt till nivåindelningen enligt Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Den praktiska prövningen sker enligt ISO 9606-1 på ett antal utvalda arbetsmoment per svetsmetod.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Text

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se