Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vad gäller för svetsutbildning under Covid-19 pandemin?

I Sverige följer vi Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, men vi ska också följa regionala och lokala rekommendationer som utfärdas av smittskyddsläkare. Även arbetsgivare kan ha särskilda regler på arbetsplatsen. Vi har rett ut hur svetsutbildningar kan smittsäkras.

Svetsutbildningar innehåller praktiska moment. Det gäller alla utbildningar från svetsare till svetsingenjör. Eftersom Svetskommissionen, som ANB Sverige, kvalitetssäkrar utbildare måste vi förhålla oss till det läge vi befinner oss i, mitt i en pandemi. Genom de internationella svetsorganisationerna IIW och EWF har det tagits fram särskilda regler som gäller under pandemin. På så sätt kan vi fortsatt kvalitetssäkra utbildare som följer branschens krav utan att åsidosätta säkerhet och förhindra smittspridning. Alla berörda kursansvariga har informerats om detta. Saknar du information, skicka ett mail till ANB Sverige.

För skolor som utbildar svetsare finns ett dokument, som ger rekommendationer för att kunna upprätthålla praktisk svetsutbildning på ett smittosäkert sätt. Dokumentet är framtaget i Kanada med ett gediget referensbibliotek. Medförfattare är bland annat Yolanda Hedberg, PhD KTH.

Dock ska dokumentet tillämpas i samråd med skolledning och givetvis i linje med Folkhälsomyndighetes riktlinjer.

Läs hela dokumentet (artikel ur Weld Magazine) här:

Recommended protocols for secondary school welder training programs during covid-19 pandemic Pdf, 2.9 MB.

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se