Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till Lasergruppen!

Användandet av den industriella lasertekniken ökar stadigt och det upptäcks hela tiden nya användningsområden. Vid sidan av de traditionella teknikerna som skärning, svetsning och märkning så utvecklas nu additiv tillverkning till framtidens tillverkningsteknologi.

Laserkällorna blir allt energieffektivare och nya lasertyper finner industriell användning. Fiberlaser, disklaser och diodlaser ersätter de välbeprövade CO2- och Nd:YAG-lasrarna i allt större omfattning.

Nya högeffektiva och flexibla lasersystem introduceras i allt snabbare takt med allt högre grad av automatisering.

Försäljningen av lasersystem ökar stadigt i volym och värde över hela världen.


Lasergruppen är en förening för att främja verkstadsindustrins användning av laserteknik, samt att utgöra en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Lasergruppen arrangerar Laserdagar som speglar utvecklingen av lasertekniken och sprider kunskap om hur företag använder lasertekniken. De är utmärkta tillfällen för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Lasergruppen ger ut tidningen Lasernytt till sina medlemmar. Lasernytt berättar initierat och detaljerat om utvecklingen av den industriella lasertekniken i Sverige och världen, och utges tre gånger per år.

Lasergruppen har ett seminarie på ELMIA den 15:e maj samt driver en Samverkansgrupp, om tillverkningstekniker med handhållenlaser och tillhörande personlig säkerhet.

Lasergruppen bildades 1988 och har ett 30-tal medlemsföretag. Lasergruppen samarbetar med Svetskommissionen där man nu har sitt kansli. Svetskommissionen är en organisation för samarbete mellan företag, organisationer och myndigheter i syfte att bidra till fogningsteknikens utveckling i Sverige. Stadgar.


En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en fristående branschgrupp med samarbete med Svetskommissionen.

Text

Lasergruppen Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm, tel: 08-120 304 00, e-post: info@svets.se